binâen


binâen
(A.)
[ ءﺎﻨﺑ ]
dayanarak, göre.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • binâen — (binaen) ...den dolayı; ...den ötürü; ...için; …   Hukuk Sözlüğü

  • binaen — zf., Ar. bināˀen 1) Dayanarak 2) esk. den dolayı, den ötürü, diği için Birleşik Sözler binaenaleyh …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BİNÂEN — den dolayı, bu sebepten. Mebni ve müstenid olarak. Dayanarak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • binâen-alâ-zâlik — bundan dolayı; bunun üzerine …   Hukuk Sözlüğü

  • binâen-aleyh — bunun üzerine; dolayısıyla; bundan dolayı (binaenaleyh) …   Hukuk Sözlüğü

  • NİZAM — Sıra, dizi, düzen. Dizilmiş olan şey, sıralanmış. * İcaba göre yapılan kanun. Bir kaideye binaen tertib olunmak ve ona binaen tertib olundukları kaide. * Bir işin sebat ve kıyamına medar, sebep olan şey ve hâlet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mülahaza — is., esk., Ar. mulāḥaẓa Düşünce Bu mülahazaya binaen, padişaha hitaben bir telgrafname hazırlandı. Atatürk Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller mülahaza yapmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BEHRA — f. Ondan dolayı, ona binaen, onun için …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BEREKET — Bolluk. Çokluk. Feyiz. Cenab ı Hakk ın lütfu, ihsanı. Uğurluluk. Meymenet, saadet.(.. Kanaat ı kat iye verecek derecede tecrübeler vardır ki: Nasıl çocukların aczlerine binâen rahmet tarafından rızıkları hârika bir sûrette memeler musluklarından… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BERÂY — f. İçin, dolayı, binâen. (Arabçadaki Li, li ecli yerinde bir tâbirdir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük